Køberrådgivning

Er du i tvivl?

Vi ved at ejendomshandler kan være indviklede. Så beskriv din boligsituation og lad en af vores boligadvokater sende dig et uforpligtende bud på hvad vi kan gøre for dig.

lbw

Kontakt advokatsekretær Louise Bak:
Telefon: 28 25 13 46 Email: lb@hsalaw.dk

Dit navn*

Din e-mail*

Beskriv din boligsituation:

Fortrydelsesret & advokatforbehold

Et advokatforbehold er et særligt vilkår, som skal skrives ind i købsaftalen. I en almindelig standard købsaftale fra Danske Ejendomsmægler er advokatforbeholdet ikke automatisk med.

Det er derfor vigtigt, at du gør ejendomsmægleren opmærksom på, at du ønsker et advokatforbehold indsat. Ved et advokatforbehold gives der som regel 3-5 hverdage til at få gennemgået købsaftalen og alle handlens dokumenter af en advokat.

Inden fristens udløb vil vi gennemgå dokumenterne og vurdere, hvorvidt der er vilkår eller forhold, der bør undersøges nærmere eller som bør forhandles.

Fortrydelsesret

I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom kapitel 2 har du mulighed for at fortryde dit køb. Der er en frist på 6 hverdage. Hvis du fortryder inden fristens udløb, skal du betale en godtgørelse til sælger på 1% af købesummen.

Denne frist løber parallelt med fristen for advokatforbehold.

Skal du købe villa? 10.400,-

Som køber har du mulighed for at få en god uafhængig rådgivning i forbindelse med køb af din nye ejendom inkl. berigtigelse/eftersagsbehandling.

Vi yder bl.a. køberrådgivning om:

Boligens pris – Skal prisen forhandles yderligere?

Købsaftalens indgåelse, forhandling af vilkår

Fortrydelsesret og advokatforbehold

Tilstandsrapport, el-installationsrapport og ejerskifteforsikring

Energi-, miljø- og forsikringsforhold

Byrder tinglyst på ejendommen

Finansiering og kurssikring

Ejendomshandlens berigtigelse, herunder tinglysning, refusionsopgørelse og handlens endelige afslutning

Fast salær incl. moms kr. 10.400

Skal du købe ejerlejlighed? 10.400,-

Som køber har du mulighed for at få en god uafhængig rådgivning i forbindelse med køb af din nye ejendom inkl. berigtigelse/eftersagsbehandling.

Vi yder bl.a. køberrådgivning om:

Boligens pris – Skal prisen forhandles yderligere?

Købsaftalens indgåelse, forhandling af vilkår

Fortrydelsesret og advokatforbehold

Gennemgang af ejerforeningens vedtægter, regnskaber, budget samt generalforsamlingsreferater

Byrder tinglyst på ejendommen

Finansiering og kurssikring

Ejendomshandlens berigtigelse, herunder tinglysning, refusionsopgørelse og handlens endelige afslutning

Fast salær incl. moms kr. 10.400

Skal du købe andelslejlighed? 6900,-

Som køber har du mulighed for at få en god uafhængig rådgivning i forbindelse med køb af din andelslejlighed.

Vi yder bl.a. køberrådgivning om:

Boligens pris – Skal prisen forhandles yderligere?

Købsaftalens indgåelse, forhandling af vilkår

Fortrydelsesret og advokatforbehold

Gennemgang af andelsboligforeningens økonomiske forhold, herunder regnskaber og budget, generalforsamlingsreferater og vedtægter

Finansiering og kontakt med banken

Ejendomshandlens berigtigelse, herunder tinglysning, refusionsopgørelse og handlens endelige afslutning

Fast salær incl. moms kr. 6.900

Skal du købe fritidshus? 9400,-

Som køber har du mulighed for at få en god uafhængig rådgivning i forbindelse med køb af din nye ejendom inkl. berigtigelse/eftersagsbehandling.

Vi yder bl.a. køberrådgivning om:

Boligens pris – Skal prisen forhandles yderligere?

Købsaftalens indgåelse, forhandling af vilkår

Fortrydelsesret og advokatforbehold

Tilstandsrapport, el-installationsrapport og ejerskifteforsikring

Energi-, miljø- og forsikringsforhold

Byrder tinglyst på ejendommen

Finansiering og kurssikring

Ejendomshandlens berigtigelse, herunder tinglysning, refusionsopgørelse og handlens endelige afslutning

Fast salær incl. moms kr. 9.400,-

Skal du købe ubebygget grund? 10.400,-

Som køber har du mulighed for at få en god uafhængig rådgivning i forbindelse med køb af din nye ejendom inkl. berigtigelse/eftersagsbehandling.

Vi yder bl.a. køberrådgivning om:

Ejendommens pris – Skal prisen forhandles yderligere?

Købsaftalens indgåelse, forhandling af vilkår

Fortrydelsesret og advokatforbehold

Energi-, miljø- og forsikringsforhold

Byrder tinglyst på ejendommen

Finansiering og kurssikring

Ejendomshandlens berigtigelse, herunder tinglysning, refusionsopgørelse og handlens endelige afslutning

Fast salær incl. moms kr. 10.400

Skal du have udarbejdet købsaftale? 14.000,-

Har du fundet en køber af din ejendom, kan du spare mange penge ved at lade os udarbejde købsaftalen og indhente ejendommens dokumenter.

Vi sørger for følgende:

Indhentelse af ejendommens dokumenter, herunder hos kommune, region og tinglysningsretten

Vi udarbejder købsaftalen

Vi koordinerer med din bank

Vi følger op på købers advokat med hensyn til tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelsen

Vi følger op på købers advokat med hensyn til frigivelse af de deponerede midler

Såfremt køber ikke har en advokat, sørger vi for den tinglysningsmæssige ekspedition af skødet og andre dokumenter på dine vegne.

Salær incl. moms fra kr. 14.000

Skal du overdrage til medejer, herunder bodelingsskøde mv.? 4400,-

Vi udarbejder:

Skøde på ejendommen

Koordinerer med bankerne

Udarbejder refusionsopgørelse

Fast salær incl. moms kr. 4.400

Skal du foretage forældrekøb? 10.400,-

Som køber har du mulighed for at få en god uafhængig rådgivning i forbindelse med køb af ejendom som forældrekøb inkl. berigtigelse/eftersagsbehandling.

Vi yder bl.a. køberrådgivning om:

· Boligens pris – Skal prisen forhandles yderligere?

· Købsaftalens indgåelse, forhandling af vilkår

· Advokatforbehold

· Energi-, miljø- og forsikringsforhold

· Byrder tinglyst på ejendommen

· Finansiering og kurssikring

· Lejekontrakt

· Skatteforhold

Fast salær incl. moms kr. 10.400,-

Se vores øvrige ekspeditioner

Vi udarbejder også følgende:

Ægtepagter

Salær incl. moms fra kr. 4.100,00

Testamenter

Salær incl. moms fra kr. 4.100,00

Samejeoverenskomster

Salær incl. moms fra kr. 4.100,00

Lejekontrakter

Salær incl. moms fra kr. 2.900,00

Debitorskifte ejerpantebreve og lign.

Salær incl. moms kr. 2.500,00

Boligtvister

HS Boligadvokater er specialiserede i at føre rets- og voldgiftssager om fejl og mangler ved fast ejendom. Vi bistår til løsning af de konflikter, der måtte opstå i forbindelse med, at du har købt en ejendom, hvor du efterfølgende opdager, at der er skjulte fejl og mangler ved ejendommen.

Og dig, som er sælger af en ejendom, kan vi også bistå i løsning af en konflikt, hvis du f.eks. er blevet mødt med et mangelskrav fra køberen af din ejendom.

Vi undersøger bl.a. om det vil være muligt at få dækket retssagsomkostninger fra et forsikringsselskab. De fleste hus- og indboforsikringer har tilknyttet en retshjælpsforsikring, som dækker sagsomkostninger til egen advokat, til syn og skøn og til en evt. retssag.