Entreprenør fik medhold i ekstraarbejder. Dagbøder, byggeplads og mangler afvist

  • 29. april 2015
  • Michael Hasløv Stæhr
Print
I en netop afsagt kendelse fra Voldgiftsretten fik VVS/Ventilationsentreprenør overfor Totalentreprenøren medhold til en lang række ekstraarbejder på VVS- og Ventilationsentreprisen omfattende 3 skoler, selvom arbejdet i henhold til kontrakten var udbudt på totalentrepriselignende vilkår “omfattende de i byggeprogrammet og konkurrenceprojektet nævnte ydelser til fuldt færdigt arbejde..”.

Det fremgik endvidere af entreprisekontrakten, at eventuelle ekstraarbejder alene måtte igangsættes på baggrund af forudgående skriftlig og underskrevet aftaleseddel. Der forelå ingen aftalesedler og de udførte ekstraarbejder var reelt først fremført i forbindelse fremsendelse af faktura. Voldgiftsretten fastslog endnu en gang, at skriftlighedskrav og lignende ikke kan betragtes som gyldighedsbetingelse, der i sig selv afskærer entreprenøren fra betaling for udførte ekstraarbejder.

Totalentreprenøren havde nedlagt krav på betaling i anledning af udgifter til afhjælpning af mangler, dagbøder som følge af forsinkelse og udgifter til andel af byggepladsomkostninger i henhold til totalentreprenørens fællesbetingelser for underentreprenører (FFU).

Påstand om mangler blev afvist som udokumenterede, da der ikke havde været gennemført syn og skøn, og da der ifølge underentreprenøren var udført arbejde som aftalt og projekteret. Krav på dagbøder og andel af byggepladsomkostninger blev ligeledes afvist som følge af udvist passivitet og manglende dokumentation, da kravene først var fremsat længe efter arbejdets aflevering og modtagelsen af slutfaktura fra underentreprenøren.

 

Tags: , , , ,