Byggejura for Praktikere – AB 18

BYGGEJURA FOR PRAKTIKERE –AB 18 og AB 92

Hasløv Stæhr Advokater indbyder til kursus i byggejura med fokus på en gennemgang af de nye standardvilkår, AB 18, der trådte endeligt i kraft den 1. januar 2019. De nye regler i AB 18 gennemgås parallelt med reglerne i AB 92.

Bliv klædt på til at håndtere den ”nyeste” byggejura indenfor byggeriet sammen med en gennem- gang af relevant praksis og gældende lovgivning, herunder forældelsesloven og voldgiftsloven

Kurserne er aflyst pga. Covid-19.
Nye datoer vil hurtigst muligt blive meldt ud.

Udtalelser om Kurset

Tak for det fremsendte materiale og vel udført kursus. I formåede at gøre de ” tørre ” emner interessante. Godt suppleret med indlagte cases.

Palle Nielsen
ATRIO ARKITEKTER

 


 

 

Tusind tak for et godt og lærerigt kursus samt fremsendte materiale!

Michael Bjørn
El-installatør