Rådgiver krav på honorar trods manglende aftale

  • 4. december 2017
  • Michael Hasløv Stæhr
Print
Retten i Hillerød har i en dom fastslået, at når man som bygherre henvender sig til en arkitekt, der herefter udarbejder diverse skitser til brug for et påtænkt projekt, så er der en klar formodning for, at man som bygherre også skal betale for arkitektens arbejde efter medgået tid, medmindre der er indgået anden aftale.

I den konkrete sag, rettede bygherre henvendelse til arkitekten, og parterne aftalte møde hos bygherre på bygherres ejendom, der indeholdte både privat beboelse og erhverv. Bygherre beskrev et par mulige projekter i form af ønsket udvidelse af såvel erhverv som beboelse til privat formål.  Efter parternes møde undersøgte arkitekten servitutter m.v. og udarbejdede skitseoplæg ad 3 omgange. Bygherre endte med ikke at gennemføre de skitserede projekter.

Arkitekten fremsendte derefter faktura efter medgået tid, hvortil bygherre gjorde gældende, at han ikke skulle betale for arbejdet på et projekt, der alligevel ikke skulle gennemføres og under alle omstændigheder ikke skulle betale uden udtrykkelig aftale herom.Bygherre gjorde under sagen endvidere gældende, at arkitekten havde påtaget sig at udføre skitser uden beregning, hvilket arkitekten dog ikke kunne bekræfte.

Retten konkluderede, at uden dokumentation for at anden aftale skulle være indgået, er det klare udgangspunkt, at arkitekten kan kræve betaling for det udførte arbejde, hvorefter bygherre skulle betale den i regning fremsendte faktura.

 

 

Tags: ,