Stilladsfirma frifundet i sag mod arbejdstilsynet

  • 18. september 2019
  • Michael Hasløv Stæhr
Print
  • Medarbejder befandt sig på overdækning i 5 meters højde uden sele eller andet faldsikringsudstyr.
  • Tillige spørgsmål om der var ført tilstrækkeligt tilsyn med arbejdet.

 

Arbejdstilsynet konstaterede under rutinebesøg på pladsen en medarbejder stående 2 meter fra kanten ovenpå en stilladsoverdækning i 5 meters højde uden at være iført faldsikringsudstyr af nogen art.

 

På pladsen blev der ifølge arbejdstilsynets billedmateriale kun fundet faldseler, der ikke var egnede som følge af en maksimal faldlængde større end afstanden til underlaget. Arbejdstilsynet fremsendte bødeforlæg på 45.000 i det Arbejdstilsynet gjorde gældende, at Stilladsfirmaet havde overtrådt arbejdsmiljøloven ved ikke at have planlagt og tilrettelagt arbejdet med nedtagning af stillads sikkerhedsmæssigt forsvaret. Derudover var det Arbejdstilsynets opfattelse, at der ved en farlig opgave som den foreliggende burde have været ført intensivt tilsyn, hvilket heller ikke var tilfældet.

 

I retten kunne Stilladsfirmaet fremlægge fotodokumentation optaget af byggeledelsen på pladsen tidligere samme dag, hvoraf fremgik, at den pågældende medarbejder stående på stilladsoverdækning var iført behørig faldsikring, ligesom det i retten blev dokumenteret, at der på pladsen havde været både lange faldsikringsliner og korte liner egnet til brug ved arbejde på stilladsoverdækninger.

 

Retten lagde til grund, at medarbejderen på overdækningen som erfaren stilladsmontør var bekendt med, at han burde have været iført faldsikringsudstyr, -ligesom han også havde været det tidligere på dagen. Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at der på pladsen havde været det rigtige udstyr til rådighed og at arbejdsgiver ved tilsyn tidligere på dagen havde ført tilstrækkeligt tilsyn, da der heller ikke  (efter fast praksis) er grundlag for at kræve, at arbejdsgiver overvåger arbejdets udførelse.

 

Stilladsfirmaet blev herefter frifundet.