Anne Hasløv Stæhr

Print

Uddannelse

Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet

Erfaring

Advokat med møderet for Højesteret siden 2002.

Arbejdsområder

Anne har igennem en årrække ført arbejdsmiljøstraffesager om påbud og bøder for byggebranchens største aktører, og har bidraget til at præge retspraksis på en række væsentlige punkter. Anne har i en lang årrække drevet selvstændig advokatvirksomhed sideløbende med en række andre fuldtidshverv indenfor dansk erhvervsliv.

Telefon: 40 40 00 69 Email: info@hsalaw.dk